Kdo jsme

Naše poslání

Posláním Oblastní charity Jilemnice  je pomoc lidem v hmotné, sociální, duchovní a duševní nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti a náboženskému vyznání.

Něco z historie

  • Oblastní původně farní charita vznikla v roce 1991 při římskokatolické farnosti.
  • Zpočátku provozovala jen humanitární sklad ošacení, od deset let později podpořila vznik mateřského centra Rodinka, které využívají rodiče na rodičovské dovolené z celého mikroregionu Jilemnicko.
  • Oblastní charita Jilemnice pracuje na ekumenické bázi, v Radě charity jsou zastoupeny všechny místní církve.
  • Rada charity se schází pravidelně každé dva měsíce, aby vyhodnotila činnost charity.