Podpořte nás

Naši Charitu můžete podpořit přímo na účet 165301098/0600

Všem dárcům velmi děkujeme.

Podpora charitního taxi z Nadace Olgy Havlové Výbor dobré vůle

Od černa do srpna byl provoz charitního taxi podpořen z Nadace Olgy Havlové "Výbor dobré vůle" částkou 26.000,-. Finančí prostředky byly použity na hrazení osobních nákladů a paliva. Děkujeme za podporu v této nelehké době.