Hygienické zařízení

Hygienické zařízení najdete v budově bývalé polikliniky v přízemí vedle humanitárního skladu.

Komu je služba určena

Služba je určena všem osobám v nouzi především lidem bez přístřeší.

  • Provozní doba zařízení: pondělí 12:00 - 15:00 hod.
  • Poplatek za použití činí 20 Kč, splatný je u obsluhy humanitárního skladu, klient obdrží mýdlo a ručník.
  • Provoz zařízení se řídí platným provozním řádem, který je klient povinen dodržovat.