Charitní taxi

Službou "Charitní taxi" se rozumí poskytování přepravy osob po území města Jilemnice a okolních obcí, které mají dohodu s charitou, za zvýhodněných podmínek, ve zvláštních případech i mimo území města. Na tuto službu není právní nárok.

Komu je služba určena

Osobám ohroženým sociálním vyloučením (senioři, osoby se zdravotním postižením, matky s dětmi apod.)

Kritéria služby

Službou je přeprava oprávněných osob z nástupního místa do výstupního místa, bez zastávek.

 • Maximální počet jízd za kalendářní měsíc je 10 jízd na osobu.
 • Za jednu jízdu se považuje jednosměrná jízda.
 • Služba je poskytována v pracovní dny vždy od 7:00 do 14:00 hod.
 • Přepravu je nezbytné si objednat vždy min. 24 hod. předem na tel. 731 608 525
 • Kam se lze přepravit:
 1. Masarykova městská nemocnice
 2. lékaři na území města Jilemnice
 3. Městský úřad Jilemnice
 4. Městská knihovna Jilemnice
 5. Vlakové a autobusové nádraží
 6. úřady
 7. pošta
 8. hřbitov
 9. nákupy (Tesco, Norma apod)
 10. Společenský dům Jilm
 11. kadeřnice, pedikúra na území města Jilemnice

Poskytnutí služby

 • hlavní podmínkou je trvalý pobyt na území města Jilemnice či v obci s níž má Charita dohodu o přepravě
 • s každým klientem musí být sepsána smlouva o přepravě osob
 • osoba se zdravotním handicapem musí předložit průkazku TP, ZTP, ZTP/P