Záměry

Tříkrálová sbírka 2022

Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným především v regionech, kde se sbírka koná. Z darovaných peněz tedy zůstává 65 % místní Charitě, 15 % využije na své projekty diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a zákonných 5 % na režii sbírky.

 • Oblastní charita Jilemnice

  • Mateřské centrum Rodinka
   Hlavním posláním MC Rodinka je podpora fungující rodiny. Dále se zaměřujeme i na neformální vzdělávání dětí a rodičů.

   112 000 Kč
  • Sociální šatník a potravinová pomoc
   Ve spolupráci s potravinovou bankou poskytujeme potraviny a drogerii potřebným rodinám i jednotlivcům. V šatníku si mohou potřební zdarma vybrat oblečení i boty.

   27 000 Kč