Záměry

Tříkrálová sbírka 2021

Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným především v regionech, kde se sbírka koná. Z darovaných peněz tedy zůstává 65 % místní Charitě, 15 % využije na své projekty diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a zákonných 5 % na režii sbírky.

 • Oblastní charita Jilemnice

  • Charitní taxi - sociální automobil - přeprava osob se sníženou mobilitou z celého Jilemnicka k lékařům, na úřady, do obchodů i ke kadeřníkovi za cenu dostupnou všem potřebným.

   69 000 Kč
  • Mateřské centrum Rodinka - aktivity pro rodiče a děti, jazykové kurzy, besedy s odborníky, divadla a sportovní aktivity pro širokou veřejnost.

   108 000 Kč
  • Dar na humanitární projekty v Indii - vzdělávání dětí a mládeže v oblasti Bangalore

   11 500 Kč
  • Sociální šatník a potravinová pomoc - lidem v hmotné nouzi poskytujeme potraviny, drogerii i oblečení. Šatník slouží široké veřejnosti.

   34 500 Kč
  • Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   7 000 Kč