Beseda s porodní asistentkou
30. dubna 2021 Naše novinky

Beseda s porodní asistentkou

Zveme vás na online besedu s porodní asitentkou Bc. Danielou Malou a s Mgr. Lucií Malou Kublkovou. Tato aktivita je podpořena z MPSV z dotač. programu Rodina. Interaktivní beseda reagující na poptávku z cílové skupiny .Při této aktivitě získávají klientky komplexní soubor informací o těhotenství, o průběhu porodu, dozví se jak sestavit porodní plán, dále se seznámí s jednotlivými vývojovými fázemi dítěte od novorozence až do tří let věku dítěte. Lektorka poskytuje klientům možnost vzájemného dialogu, sdílení různých specifických situací spojených s těhotenstvím a rodičovstvím.