Mateřské centrum Rodinka


  • Tel.: 730 586 731
 
Roztocká 500, Jilemnice, 514 01

Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, volnočasové aktivity, zajištění kulturního programu, podpora fungování rodiny, sociální kontakt Fakultativní služby: NE

Pravidelný program pro maminky a jejich děti do 6 let, dále kurzy, přednášky, cviččení, prázdninové výlety pro celé rodiny


Organizace:


Zařízení: