Město Jilemnice

z grantového programu města pro rok  2018   35500 Kč

z grantového programu  města pro rok 2017  49500 Kč

z grantového programu města pro rok 2016   58850 Kč

http://www.mestojilemnice.cz/cz/

Krajský úřad Liberec

dotační program na podporu činnosti MC  pro rok 2017    67142 Kč

dotační program na podporu činnosti mateř.center  pro rok 2016   43093 Kč

http://www.kraj-lbc.cz/

Dotační program ERA pomáhá regionům

únor 2016 - leden 2017   57655 Kč

Dotační program ČSOB pomáhá regionům

září 2016 - srpen 2017    40000 Kč

Sponzorský dar od společnosti MEHLER group Jilemnice

30000 Kč bude využit na pořízení herních prvků na zahradě mateřského centra Rodinka

https://www.m-e-p.cz/

 

OSA  - ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním

 

logo_osa2_oranzove

Upozornění k poskytnutí osobních údajů Oblastní charitě Jilemnice - dárcem poskytnuté osobní údaje jsou vždy zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů, a to za účelem evidence dárců, péče o dárce. OCHJ prohlašuje, že veškeré osobní údaje nebudou poskytovány třetím stranám.

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 
Podpořili nás

Podpořili nás 

Provoz charitního taxi byl podpořen z nadačního fondu společnosti Tesco s názvem Vy rozhodujete my pomáháme částkou 30.000,-Kč.

https://itesco.cz/pomahame/

stažený soubor

V roce 2020  jsme byli podpořeni nadačním fondem Karla Komárka.

logo komárek