Jaké je poslání charity

 Posláním Oblastní charity Jilemnice  je pomoc lidem v hmotné, sociální, duchovní a duševní nouzi bez ohledu

na jejich příslušnost k rase, národnosti a náboženskému vyznání.

 

Něco z historie

 Oblastní původně farní charita vznikla v roce 1991 při římskokatolické farnosti.

Zpočátku provozovala jen humanitární sklad ošacení, od deset let později podpořila vznik mateřského centra

Rodinka, které využívají rodiče na rodičovské dovolené z celého mikroregionu Jilemnicko.

OCHJ pracuje na ekumenické bázi, v Radě charity jsou zastoupeny všechny místní církve.

Rada charity se schází pravidelně každé dva měsíce, aby vyhodnotila činnost charity.

 

Jak nás můžete podpořit

Podpořit naši činnost můžete věcným či finančím darem nebo dobrovolnickou prací.

 číslo účtu: 165301098/0600

Info o možnosti dobrovolnické práce pro charitu   Leona Mohrová  mohrova@centrum.cz

 

Všem dárcům s láskou a úctou DĚKUJEME