Sprcha

Sprcha

Hygienické zařízení najdete v budově bývalé polikliniky v přízemí vedle humanitárního skladu.

Je určeno všem osobám v nouzi především lidem bez přístřeší.

 

Provozní doba zařízení je PONDĚLÍ  13:30 - 15:00

Poplatek za použití činí 20 Kč, splatný je u obsluhy humanitárního skladu, klient obdrží mýdlo a ručník.

Provoz zařízení se řídí platným provozním řádem, který je klient povinen dodržovat.