CHARITNÍ TAXI

Službou "Charitní taxi" se rozumí poskytování přepravy osob po území města Jilemnice a okolních obcí, které mají dohodu s charitou, za zvýhodněných podmínek, ve zvláštních případech i mimo území města. Na tuto službu není právní nárok.

Komu je služba určena

Osobám ohroženým sociálním vyloučením (senioři, osoby se zdravotním postižením, matky s dětmi apod.)

Kritéria služby

Službou je přeprava oprávněných osob z nástupního místa do výstupního místa, bez zastávek.

Maximální počet jízd za kalendářní měsíc je 10 jizd na osobu.

Za jednu jízdu se považuje jednosměrná jízda.

Služba je poskytována v pracovní dny vždy od 7:00 do 14:00.

Přepravu je nezbytné si objednat vždy min. 24h předem na tel. 731 608 525

Kam se lze přepravit

-Masarykova městská nemocnice

-lékaři na území města Jilemnice

-Městský úřad Jilemnice

-Městská knihovna Jilemnice

-Vlakové a autobusové nádraží

-úřady

-pošta

-hřbitov

-nákupy (Tesco, Norma apod)

-Společenský dům Jilm

-kadeřnice, pedikúra na území města Jilemnice

Poskytnutí služby

- hlavní podmínkou je trvalý pobyt na území města Jilemnice či v obci s níž má chrita dohodu o přepravě

-s každým klientem musí být sepsána smlouva o přepravě osob

-osoba se zdravotním handicapem musí předložit průkazku TP, ZTP, ZTP/P

 

 

 

 

TAXI-PLAKÁT-A3-OŘÍZNUTÉ