Beseda - Pěstounská péče na přechodnou dobu

Úterý 12. února od 16:00 beseda s profesionální pěstounkou Lucií Kobosovou a sociální pracovnicí Mgr.Hanou Krámskou na téma pěstounské péče. Co vše to obnáší, jak to probíhá, včetně zkušeností z praxe, to vše se na besedě dozvíte.

Vstupné VOLNÉ, možná rezrvace na tel. 732158527

Místo konání: mateřské centrum Rodinka Jilemnice

 

Tříkrálová sbírka 2019 na Jilemnicku

tks

Tříkrálová sbírka v Jilemnici a okolí bude probíhat v termínu od 2. ledna do 13. ledna 2019. 

Všem, kteří přispějí děkujeme!!

Charitní taxi rozhovor

 Charitní taxi rozhovor pro rádio Liberec

 

 Klikni zde: Charitní taxi

Charitativní Bleší trh

V sobotu 22.9. proběhl již třetí ročník blešího trhu v Jilemnici. Akci pořádla Českobratrská církev evangelická s Oblastní charitou Jilemnice. K trhu se poprvé přidalo i město Jilemnice se svým prodejním stánkem. Celý výtěžek z akce 6.500,- byl věnován na podporu nové služby OCHJ charitního taxi. Děkujeme všem, kteří pomohli akci zorganozovat. Těší nás stále vzrůstající zájem o akce toho typu. Další bleší trh nás čeká na jaře 2019.

Tato akce byla finančně podpořena z dotačního programu Libereckého kraje Podpora ekologické výchovy a osvěty. 

Charitní taxi v Jilemnici

Oblastní charita Jilemnice provozuje od 3.9. 2018 Charitní taxi. Cílovou skupinou služby jsou prioritně senioři, matky s dětmi, OZP a ostatní potřební občané města Jilemnice. Cena jízdného je dotována.

Aktuálně je nastavena na jednosměrné jízdné 20Kč a obousměrné jízdé 30Kč.

Službu je nutno objednat den před plánovanou přepravou na tel. 731 608 525 v časech 7:00 - 17:00.

Přeprava je poskytována ve všední dny vždy od 7:00 do 14:00.

Prázdninový provoz

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ CHARITY Jilemnice

Dovolená 2.7. - 13.7.

Charitní obchod a humanitární sklad v provozu červenec a srpen od 16.7.

každé pondělí 9:00 - 16:00 čtvrtky ZAVŘENO

 

 

ČSOB pomáhá regionům

 Podpořte náš projekt Sociální taxi v jarní výázvě ČSOB pomáhá regionům.

http://www.csobpomaharegionum.cz/projekty/liberecky-kraj/2016900/socialni-automobil

Informace pro koledníky

Výtežek sbírky v Jilemnici a v okolních obcích bude použit na úhradu následujících nákladů spojených s činnostmi, které zajišťují:

- Diecézní charita Hradec Králové (humanitární projhekty v Indii, pomoc potřebných v nejchudších zemích, pomoc obětem katastrof)

-Oblastní charita Jilemnice (provozní výdaje spjené s provozem humanitárního skladu, sociálního šatníku, potravinové pomoci, hygienického zařízení pro osoby bez přístřeší a provoz mateřského centra Rodinka.

Dny koledování: 5.1. - 14. 1. 2018

Kasičky je možno si vyzvednout v úředních jhodinách na příslušných obecních úřadech v místě koledování.

Odevzdání kasiček a průkazek vedoucích skupinek v termínu do 15.1. 2018

Kontakty: Simona Pošepná 734 280 227

                   Leona Mohrová    730 586731

 

Tříkrálová sbírka 2018 na Jilemnicku a okolí

Tříkrálová sbírka na Jilemnicku a okolí proběhne od 5.1. -14.1. 2018. Děkujeme všem, kteří nám pomáhají jako dobrovolníci a těm, kteří podpoří TKS finanními příspěvky. Pro děti (dobrovolníky) je letos zajištěno v neděli 21. 1. ve 13:00 v kině SD Jilm promítáni filmu ČERTOVINY. Těšíme se na Vás!!

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 
Podpořili nás

Podpořili nás 

Provoz charitního taxi byl podpořen z nadačního fondu společnosti Tesco s názvem Vy rozhodujete my pomáháme částkou 30.000,-Kč.

https://itesco.cz/pomahame/

stažený soubor

V roce 2020  jsme byli podpořeni nadačním fondem Karla Komárka.

logo komárek